የምህንድስና ጨረታ በመንገድ ተመድቦ

NCB ICB

ትራንዚት ኦርዬንትድ ዴቬሎፕመንት(ቲ .ኦ.ዲ)

 

ትራንዚት ኦርዬንትድ ዴቬሎፕመንት (ማስታወሻ)